Συγκόλληση και Τοποθέτηση Σωληνώσεων σε Σταθμό Βιοαερίου στα Φάρσαλα